• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Politica de migrare SR ISO 45001

Politica de migrare SR ISO 45001

POLITICA DE MIGRARE LA SR ISO 45001:2018

 

În 12.03.2018, ISO a publicat standardul ISO 45001 ca înlocuitor al standardului OHSAS 18001:2007.

 

În conformitate cu IAF MD 21:2018, migrarea de la OHSAS 18001:2007 la ISO 45001:2018 are stabilită o perioadă de migrare de 3 ani de la data apariției ISO 45001.

 

Conform rezoluției IAF 2016-15 adoptată în cadrul International accreditation Forum General Assembly în New Delhi, India (4th November 2016), perioada de migrare la ISO 45001 se încheie în 31.03.2021.

            Având în vedere cele de mai sus, CERTINSPECT REGISTER a adoptat următoarea politică de migrare:

  1. Clienții CERTINSPECT REGISTER care dețin certificate eliberate în conformitate cu SR OHSAS 18001:2008 pot efectua migrarea la SR ISO 45001:2018 cu ocazia supravegherilor planificate pentru efectuare în 2020 sau printr-un audit suplimentar dar nu mai târziu de 01.03.2021.
  2. Durata auditului de supraveghere planificat pentru 2020, va fi suplimentată cu cel puțin o zi de audit pentru a evalua complet implementarea cerințelor SR ISO 45001:2018.
  3. Dacă migrarea se face prin audit suplimentar (diferit de cel programat normal), durata auditului suplimentar va fi durata unui audit normal de supraveghere la care se adaugă 20% (dar nu mai putin de o zi).
  4. Clienții care doresc certificarea inițială pentru sistemul de management al sănătății și securității în muncă în cursul anului 2020, CERTINSPECT REGISTER va efectua această certificare numai în conformitate cu SR ISO 45001:2018.
  5. Recomandarea echipei de audit de acordare a certificării se va da numai după ce toate problemele identificate în cursul auditului au fost rezolvate și dovezile sunt suficiente pentru a susține conformitatea cu cerințele standardului SR ISO 45001:2018.

 

 

Data: 13.12.2019                                                                                         Administrator

                                                                                                                  Mariana IONESCU