• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

ISO 22301 Continuitatea afacerii

ISO 22301 Continuitatea afacerii

Sistemul de management al continuitatii afacerii este aplicabil tuturor organizatiilor si se refera la crearea unui cadru de asigurare a continuitatii afacerii, in cazul in care apar situatii de forta majora (ex: incendiu, inundatii, cutremure, atacuri informatice, imbolnaviri ale personalului) care au impact negativ asupra bunurilor/datelor organizatiei si implicit afacerii. Standardul detaliaza capitolul de continuitate a afacerii din ISO/IEC 27001 si cere existenta si testarea unor scenarii de continuitate astfel incat organizatia sa poata demonstra partilor interesate ca este pregatita sa reactioneze in cazul in care apar evenimente nedorite.
 
CERTINSPECT REGISTER realizeaza certificari ale sistemului de management al continuitatii afacerii in urma evaluarii cerintelor standardului ISO 22301.