• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

ISO 50001 Energie

ISO 50001 Energie

Sistemul de management al energiei (SME) ajuta organizatiile sa isi dezvolte si sa isi imbunatateasca procesele de management al energiei care duc la utilizarea mai eficienta a energiei. SME permite organizatiei sa isi creeze o politica in domeniul managementului energiei, sa isi stabileasca obiective si procese pentru a indeplini cerintele din aceasta politica. Beneficii pentru organizatie in urma implementarii SME: 
- Reducerea costurilor cu energia si implicit protejarea mediului;
- Crearea unui cadru de business bazat pe reducerea consumului de energie (apa, electrica, gaze etc);
- Schimbarea comportamentului angajatilor in scopul reducerii consumului de energie;
- Ajuta la indeplinirea unor tinte privind eficienta energetica si/sau a indeplinirii unor cerinte legale privind reducerea gazelor cu efect de sera;
- Se poate integra usor cu alte sisteme de management (ex: ISO 14001, ISO 9001).