• E-mail:office@certinspect.ro

 • Telefon:+40 722 105 099

 • Str. Zambilelor 96
  Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Politica de impartialitate

Politica de impartialitate

Asigurarea impartialitatii si independentei procesului de certificare reprezinta pentru CERTINSPECT REGISTER o masura a increderii tuturor partilor interesate in activitatile desfasurate. De aceea managementul de la cel mai inalt nivel al CERTINSPECT REGISTER  se asigura ca riscurile legate de aparitia unor posibile conflicte de interese, ce reprezinta amenintari la impartialitate, sunt identificate, analizate, documentate si tinute sub control in scopul eliminarii sau minimizarii acestora. In acest scop CERTINSPECT REGISTER a inclus in structura sa organizatorica Comitetul pentru Asigurarea Impartialitatii, comitet independent, care asigura implicarea partilor interesate in dezvoltarea politicilor dar si in contracararea oricaror tendinte care ar putea afecta impartialitatea activitatilor si deciziilor sale de certificare. In situatia aparitiei unor amenintari la adresa impartialitatii, care pot avea la baza: interese personale, autoevaluare, familiaritate, intimidare, finantele, acordarea de stimulente si comisioane, concurenta, etc. CERTINSPECT REGISTER  se angajeaza sa actioneze prompt pentru a le exclude sau minimiza. Pentru a fi impartial si a fi perceput ca impartial CERTINSPECT REGISTER :

 • nu ofera si nu furnizeaza activitati de consultanta sau audituri interne organizatiilor certificate;
 • nu certifica sistemul de management pentru un client care a primit consultanta si audit intern atunci cand relatia cu furnizorul de consultanta/audituri interne reprezinta o amenintare inacceptabila pentru impartialitate;
 • nu initiaza procesul de certificare daca o relatie constituie o amenintare inacceptabila la adresa impartialitatii;
 • nu desfasoara activitati de promovare a nici unei organizatii de consultanta in domeniul in care desfasoara activitati de certificare;
 • nu utilizeaza in audit personalul care a furnizat consultanta/audit intern organizatiei solicitante de certificare in ultimii 2 ani;
 • se delimiteaza de orice activitati ale unei organizatii care furnizeaza consultanta in domeniul in care desfasoara activitati de certificare;
 • nu prezinta activitatile de certificare ca avand legatura cu activitatile unei organizatii care furnizeaza consultanta pentru sisteme de management;
 • nu declara si nu sugereaza clientului ca certificarea ar fi mai usoara, mai rapida, mai simpla sau mai putin costisitoare daca apeleaza la o anume firma de consultanta;
 • nu externalizeaza activitati aferente procesului de certificare;
 • trateaza cu impartialitate fiecare cerere de certificare aplicand aceleasi proceduri si tarife;
 • nu certifica sistemul de management al altui organism de certificare;
 • asigura evaluarea independenta a rezultatelor auditurilor, astfel incat decizia de certificare sa fie luata impartial si obiectiv;
 • incheie contracte de munca cu personalul intern, contracte de prestari servicii cu personalul colaborator si de certificare cu clientii sai in care sunt stabilite responsabilitatile partilor privind asigurarea impartialitatii;
 • se asigura ca intregul personal intern si colaborator semneaza si isi asuma Codul deontologic prin care acesta este incurajat sa declare orice situatie care poate prezenta o amenintare la impartialitate pentru ei sau pentru organism;
 • se asigura ca ofera incredere tuturor partilor interesate prin aplicarea principiilor: impartialitate, transparenta, confidentialitate, competenta, responsabilitate si raspuns la apeluri si reclamatii privind decizia de certificare.
 •  CERTINSPECT REGISTER este responsabil pentru impartialitatea activitatilor sale de certificare si nu va permite presiuni comerciale, financiare sau de alta natura care sa-i compromita impartialitatea si obiectivitatea . Respectarea prezentei politici va fi monitorizata permanent de Comitetul pentru Asigurarea Impartialitatii.

In calitate de Administrator Unic al CERTINSPECT REGISTER declar pe propria raspundere ca ma oblig sa nu influentez in nici un fel impartialitatea deciziilor de certificare, sa nu fac presiuni financiare sau de alta natura asupra personalului sau clientilor CERTINSPECT REGISTER  si sa ma asigur ca intreg personalul implicat in activitatile de certificare este constient de nevoia de impartialitate prin asumarea Codului deontologic si a angajamentelor privind implicarea sau neimplicarea in activitati ce pot influenta impartialitatea, urmate de verificari privind validitatea celor declaratesi sa nu ma implic in desemnarea echipelor de audit.