• E-mail:office@certinspect.ro

 • Telefon:+40 746 230 810

 • Str. Zambilelor 96
  Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Auditul intern. Planificarea unei misiuni de audit al performantei

Auditul intern. Planificarea unei misiuni de audit al performantei

Tematica cursului:

 • Definirea auditului performanţei. Diferențe între auditul de regularitate, auditul de sistem, auditul performanței și consiliere.
 • Legătura dintre auditul performanţei şi controlul intern/managerial din cadrul entității auditate.
 • Particularități privind planificarea misiunilor de audit al performanței. Ponderea recomandată și periodicitatea misiunilor de auditul performanței.
 • Ce înseamnă economicitate, eficienţă, eficacitate și cum se calculează
 • Formularea obiectivelor pentru misiunile de auditul performanței. Exemple de obiective pentru misiuni de audit din diferite domenii.
 • Analiza riscurilor în auditul performanței. Exemple de riscuri privind performanța, exemple de controale așteptate și de controale existente.
 • Elaborarea programului misiunii de audit al performanței. Exemplu de program de misiune.
 • Tehnici de culegere a probelor de audit utilizate în auditul performanţei. Exemple de teste
 • Desfăşurarea unei misiuni de auditul performanţei. Prezentarea metodologiei generale. Exemplu de desfășurare a unei misiuni de audit al performanței în domeniul achizițiilor publice
 • Tehnica de elaborare a fișei de identificare și analiză a problemei (FIAP) în cadrul misiunilor de audit al performanței. Exemple de erori posibile și modalități de evitare la consemnarea disfuncțiilor în auditul performanței. Exemplu de FIAP. Exercițiu de elaborare a unui FIAP. Elaborarea raportului unei misiuni de audit al performanței.
 • Prezentarea principalelor modificări aduse de Normele generale privind exercitarea activității de audit public intern, aprobate prin HG nr. 1086/2013
 • Studii de caz și exemple în domeniul auditului performanței. Atelier practic/workshop privind o misiune de auditul performanței

Durata: 3 zile
Tip curs: open/in-house(minim 5 participanti)
Locatie: Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Brasov
Pret: 750 RON/participant

*Pentru perioada exacta a cursului, consultati Programul Cursurilor