• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

CURS Auditori interni pentru sistemul de management în laboratoarele medicale ISO 15189:2013

CURS Auditori interni pentru sistemul de management în laboratoarele medicale ISO 15189:2013

Durata: 3 zile

OBIECTIVELE CURSULUI:
Cursul detaliază aspectele teoretice și practice necesare auditării și certificării unui sistem de management al calității în cadrul laboratoarelor medicale de stat/private, în baza cerințelor standardului ISO 15189:2013. 

TEMATICA ABORDATĂ:
• Prezentarea cerintelor standardelor ISO 15189:2013, ISO 9001:2015, ISO 19011:2018
• Conceptele de calitate specifice laboratoarelor medicale 
• Definiții, terminologie specifică sistemului de management al calității în laboratoarele medicale
• Modalități de auditare a cerințelor standardelor de mai sus
• Structurarea și analizarea informațiilor specifice activităţii de audit (formularea cererii, pregătirea pacienților, identificarea lor, recoltarea, transportul, depozitarea, procesarea și analizarea probelor, împreună cu validarea, interpretarea, raportarea, considerațiile privind siguranța și etica activității din laboratoarele medicale)
• Procesele implicate în planificarea, operarea, monitorizarea, analiza și îmbunătățirea serviciilor pentru îngrijirea pacientilor
• Tipuri de audit, tehnici de audit, comunicarea și conducerea unei echipe de audit, întocmirea rapoartelor de audit. 
• Sudii de caz 
• Scenarii de audit, exercitii
• Examen final pentru obtinerea certificatului de auditor ISO 15189:2013 

GRUP ȚINTĂ:
Manageri, șefi de laboratoare, responsabili de analiză, executanți de analize medicale, auditori, consultanți

LECTOR - Doamna doctor Marilena Dincă
Medic primar în medicina de laborator, cu experiență de 20 ani în acreditarea laboratoarelor medicale

CONDIȚII DE PARTICIPARE ȘI PLATĂ
Preț: 1000 RON + TVA 
Pentru detalii vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa cristina.statescu@certinspect.ro sau prin telefon: 0722 105 099
La sfârșitul cursului se eliberează diplomă de AUDITORI INTERNI pentru Sistemul de Management al Calității în Laboratoarele Medicale, conf. SR EN ISO 15189:2013 si SR EN ISO 19011:2018