• E-mail:office@certinspect.ro

 • Telefon:+40 746 230 810

 • Str. Zambilelor 96
  Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Auditori pentru Sistemul de Management al Energiei conform ISO/IEC 50001:2018

Auditori pentru Sistemul de Management al Energiei conform ISO/IEC 50001:2018

Cursul detaliaza aspectele teoretice şi practice necesare deprinderii cunostintelor si abilitatilor necesare pentru auditarea, certificarea si mentinerea unui sistem de management al energiei în cadrul unei organizaţii de stat/private, in baza cerintelor standardului ISO 50001:2018.

 

Grup tinta: Manageri Sistem de Management Integrat, Manageri Sistem de Management al Energiei, Manageri Energetici

 

Tematica abordata:

 

 • Scopul standardului
 • Vocabular
 • Corelare cu legislația in domeniul energiei
 • Prezentarea cerințelor standardului SR EN ISO 50001:2018:
 • Înțelegerea organizației si a contextului sau
 • Înțelegerea necesitaților si așteptărilor părților interesate
 • Determinarea domeniului de aplicare
 • Leadership; politica energetica; roluri, responsabilități si autoritate
 • Identificarea riscurilor si oportunităților in domeniul managementului energiei
 • Determinarea cerințelor legale si a altor cerințe aplicabile in domeniul energiei
 • Planificarea acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor si țintelor energetice
 • Analiza energetica: scop si etape de realizare
 • Indicatori de performanta energetica
 • Nivelul de referință al energiei
 • Planificarea colectării datelor energetice
 • Procese suport: alocare resurse, competenta, conștientizare, comunicare
 • Controlul informațiilor documentate
 • Modul de realizare a controlului operațional, proiectare, aprovizionare
 • Procese de monitorizare, măsurare, analiza si evaluare a performanței energetice
 • Audit intern și modul de realizare a analizei de management
 • Neconformități si acțiuni corective
 • Procesul de îmbunătățire continua

Cui se adreseaza cursul: manageri, responsabili de proces, specialisti IT, auditori, consultanti

Durata:   2 zile

Program: 09:30-17:00 zilnic, cu pauza de pranz

Lectorul este calificat ca Lead Auditor ISO 50001