• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Manager pentru Sistemul de Management al Calității pentru Servicii de Îngrijire a Sanatatii conform ISO 15224: 2017

Manager pentru Sistemul de Management al Calității pentru Servicii de Îngrijire a Sanatatii conform ISO 15224: 2017

ISO 15224:2017 Servicii de ingrijire a sanatatii

Standardul include toate criteriile ISO 9001, avand interpretari suplimentare si specificatii pentru ingrijirea sanatatii, precum si aspecte referitoare la managementul riscului clinic pe parcursul planificarii, operarii si controlului proceselor medicale.

Standardul ISO 15224:2017 este necesar in organizarea activitatii din spitale, ambulatorii, policlinici, cabinete si laboratoare medicale, in verificarea respectarii indicatorilor de performanta pentru spitale, indicatorii fiind stabiliti de Ministerul Sanatatii, cu standardele specifice acreditarii spitalelor, dar si cu cerintele Ordinului 946/2005 privind controlul financiar intern. 

Cursul își propune să facă o introducere în tehnica auditului și să sedimenteze conceptele și termenii referitori la managementul serviciilor in domeniul sanitar.

 

Cursul este destinat persoanelor interesate de managementul serviciilor si personalului din domeniul sanitar implicat efectiv in furnizarea si suportul serviciilor din sistemul de sanatate (de stat si privat).

 

Cursul are ca obiective:

 

*Să ofere participanţilor abilităţile şi cunoştinţele necesare pentru implementarea și auditarea proceselor de management al serviciilor, în conformitate cu cerinţele standardului internațional ISO/IEC 20000-1:2018 si cu cerintele Ordinului 946/2005 privind controlul financiar intern. 

*Să explice principiile şi practicile gestionării unui sistem de management al serviciilor, să prezinte procesele de suport ale serviciilor și facă o incursiune în activitatea de audit al acestor procese.

*Să prezinte noţiuni introductive de Management al Serviciilor Sanitare. Vor fi explicate procesele de service management (indicatorii de performanta pentru spitale, stabiliti de Ministerul Sanatatii), conform standardelor și bunelor practici internaționale.

 

Tematica cursului;

• Recomandările standardelor internaţionale pentru managementul serviciilor in domeniul sanitar.

• Identificarea și documentarea procesele Sistemului de Management al Serviciilor din sistemul de sanatate public si privat.

• Bunele practici cu privire la implementarea proceselor de management al serviciilor sanitare.

• Integrarea sistemului de management al serviciilor sanitare în sistemele de management existente:  managementul securității informației, managementul calităţii, etc.

• Unde pot găsi informaţii suplimentare pentru a proiecta un SMS.

Exerciții, studii de caz aplicate, zilnice.

Examen final

 

Pe tot parcursul cursului, performanţa fiecărui cursant este evaluată în funcţie de sarcini, discuţii, prezentări, contribuţii personale, sarcini îndeplinite, gestionarea optimă a timpului şi punctualitate.

Cursul se poate organiza Open sau In-house, cu conditia sa se formeze o grupa de min.7 persoane, acestea provenind din cel putin trei Organizatii diferite.

Durata: 3 zile                                                                           

Pret:  1200 RON/participant

Program: 09:30-17:00 zilnic cu pauza de pranz

Locatia: Str Zambilelor, nr 96, etaj 1, Bucuresti