• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 746 230 810

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Auditor în domeniul Calității - ISO 9001:2015

Auditor în domeniul Calității - ISO 9001:2015

Cursul furnizează informații necesare auditării sistemelor de management, inclusiv principiile de auditare, programul de audit si efectuarea auditului  conform standardului ISO 9001:2015, ISO 19011:2018, pentru cei care doresc sa presteze activitatea de auditor intern si extern sau pentru menținerea in cadrul societății a sistemului de management al calității .

 Tematica cursului;

ü  Prezentarea cerințelor standardului ISO 9001:2015 respectiv ISO 19011:2018, analiza cerințelor  individuale.

ü  Principiile managementului calității.

ü  Gândirea bazata pe riscuri (procesul de management al riscului cu exercițiul de analiza de   risc, aplicat pe organizație).

ü  Auditul, principii de auditare, coordonarea programului de audit.

ü  Abordarea procesuala si evaluarea eficacității proceselor.

ü  Pregătirea, realizarea si  documentarea auditului.

ü  Tehnici de audit si prelucrarea informațiilor.

ü  Descrierea conceptelor ce țin de implementarea si auditarea unui sistem de management într-o  organizație.

ü  Simularea unui audit  (plan de audit intern, program de audit, raport de audit, rapoarte de neconformități inclusiv rezolvarea acestora prin planul de acțiuni corective)

ü  Exerciții , studii de caz aplicate, zilnice.

ü  Examen final

 Durata curs auditor intern: 2 zile   

Durata curs auditor extern: 4 zile (primele doua zile sunt cele pentru formarea auditorilor interni)                                         

         

 Program: 09:30-17:00 zilnic, cu pauza de pranz

 Lectorii: sunt Lead auditori in sistemul de management al calitatii, Auditori IRCA

 Locatia: Bucuresti