• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Auditor în domeniul Calității - ISO 9001:2015

Auditor în domeniul Calității - ISO 9001:2015

Cursul furnizează informații necesare auditării sistemelor de management, inclusiv principiile de auditare, programul de audit și efectuarea auditului conform standardului ISO 9001:2015, ISO 19011:2018, pentru cei care doresc să presteze activitatea de auditor intern și extern sau pentru menținerea în cadrul societății a sistemului de management al calității .

Tematica cursului:
- Prezentarea cerințelor standardului ISO 9001:2015 respectiv ISO 19011:2018, analiza cerințelor  individuale.
- Principiile managementului calității.
- Gândirea bazată pe riscuri (procesul de management al riscului cu exercițiul de analiză de risc, aplicat pe organizație).
- Auditul, principii de auditare, coordonarea programului de audit.
- Abordarea procesuala si evaluarea eficacității proceselor.
- Pregătirea, realizarea si  documentarea auditului.
- Tehnici de audit și prelucrarea informațiilor.
- Descrierea conceptelor ce țin de implementarea și auditarea unui sistem de management într-o organizație.
- Simularea unui audit (plan de audit intern, program de audit, raport de audit, rapoarte de neconformități inclusiv rezolvarea acestora prin planul de acțiuni corective)
- Exerciții, studii de caz aplicate, zilnice.
- Examen final
Durata curs auditor intern: 3 zile * Preț: 1200 RON + TVA  
Durata curs auditor extern: 5 zile * Preț: 1500 RON + TVA 

(primele trei zile sunt cele pentru formarea auditorilor interni)                                                  
Program: 09:30-17:00 zilnic, cu pauza de pranz
Lectorii: sunt Lead auditori in sistemul de management al calitatii, Auditori IRCA
Locatia: Bucuresti