• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

ISO 9606-1:2017, Examinarea sudorilor în vederea calificării. Sudare prin topire. Partea 1: Oțeluri

ISO 9606-1:2017, Examinarea sudorilor în vederea calificării. Sudare prin topire. Partea 1: Oțeluri

Abilitatea sudorilor de a respecta instrucțiuni verbale sau scrise, precum și verificarea îndemânării lor, sunt factori importanți în asigurarea calității unui produs sudat. De aceea, este necesară verificarea îndemânării sudorilor efectuată conform standardului  ISO 9606-1:2017, Examinarea sudorilor in vederea calificării. Sudare prin topire. Partea 1: Oteluri.

Această parte a ISO 9606 specifică cerințele pentru examinarea în vederea calificării sudorilor pentru sudarea prin topire a oțelurilor. Standardul furnizează un ansamblu de reguli tehnice pentru o examinare sistematică a sudorilor în vederea calificării și permite ca aceste calificări să fie acceptate uniform, indiferent de tipul produsului, de loc și de examinator sau de organismul de examinare.

În cadrul calificării sudorilor, accentul este pus pe abilitatea sudorului de a conduce manual electrodul, capul pentru sudare sau arzătorul, pentru a realiza o sudură de calitate acceptabilă. Procedeele de sudare la care se referă această parte a ISO 9606 sunt acele procedee de sudare prin topire care sunt desemnate ca sudare manuală sau semimecanizată. Standardul nu tratează procedeele de sudare total mecanizate și automatizate. 

Versiunea română a standardului a fost aprobată pe 29 septembrie 2017. Standardul sprijină cerințele esențiale ale directivei europene 2014/68/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 123 din 15 februarie 2015) și ale directivei europene 2014/29/EU, privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune (transpusă prin Hotărârea Guvernului nr. 824 din 30 septembrie 2015).  

Preturi: 

800 RON+TVA/participant curs

Program: 09:30-17:00 zilnic, cu pauza de pranz

Locație: București