• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Expert prevenire si combatere a coruptiei cod COR 261920 - 40 de ore*

Expert prevenire si combatere a coruptiei cod COR 261920 - 40 de ore*

EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORUPTIEI ACREDITAT ANC IN BAZA STANDARDULUI COD COR 261920

Perioada 8 - 10.11.2021 - curs online

Examen 15.11.2012
 
Institutiile si autoritatiile publice au OBLIGATIVITATEA ASUMATĂ de a organiza instruirea angajatilor cu bunele practici anticorupţie conform Planului de integritate impus de Strategia Nationala Anticoruptie (H.G. nr. 583/2016). 

Cursul se adreseaza angajatilor institutiei oferind o mai buna intelegere a fenomenului de coruptie si propune modele de buna practica privind prevenirea si combaterea acestui fenomen. Suplimentar fata de cerintele standardului ocupational vor fi prezentate si cerintele standardului ISO 37001:2016.

La finalul cursului, absolventii vor primi un certificat recunoscut la nivel national de catre autoritati pentru “Expert in prevenirea si combaterea coruptiei” si un certificat de auditor extern, emis de organismul de certificare CERTINSPECT REGISTER, pentru Sistemul de Management Anti-Mita necesar intr-o eventuala certificare a institutiei in baza cerintelor standardului ISO 37001:2016.
 
Tematica abordata:
•   Prezentarea cerintelor standardelor  cod COR 261920, ISO 37001 si legislatiei specifice;
•   Definitii, terminologie specifica SNA si sistemului de management anti-mita (SMA);
•   Constientizarea formelor de coruptie si de dare-luare de mita;
•   Cerintele specifice ale Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) si Codului Penal;
•   Managementul riscurilor de coruptie si de dare-luare de mita;
•  Cerintele standardelor privind identificarea posibilitatilor de prevenire, descoperire si sanctionare a faptelor de coruptie in cadrul organizatiei;
•  Prezentarea responsabilitatilor Expertului in prevenirea si combaterea coruptiei, Responsabilului cu SMA, Avertizorului de integritate si Consilierului de etica;
•   Prezentarea cerintelor legale si ale ISO 37001 privind procedurile si documentele obligatorii;
•  Modalitati de auditare a cerintelor standardelor de mai sus; Prezentarea cerintelor standardului ISO 19011:2018 privind auditul sistemelor de management si cerintele privind auditorii;
•   Procesele implicate in planificarea, operarea, monitorizarea, analiza si imbunatatirea unui SMA;
•   Exercitii si studii de caz;
•  Examen final pentru obtinerea certificatului de Expert in prevenirea si combaterea coruptiei si a celui de Auditor extern conform ISO 37001. 

Cui se adreseaza cursul: angajatilor institutiilor si autoritatilor publice, angajatilor firmelor private care au aderat la un cod de etica sau au implementat un sistem de management anti-mita (ISO 37001), participantilor in proiecte pe fonduri europene.
Durata:   3 zile 
Program: 09:30-17:00 zilnic
Lectorii sunt recunoscuti de ANC avand experienta in domeniul juridic, in combaterea fenomenului de coruptie si in auditul sistemului de management anti-mita