• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Managementul riscului. Etica, integritate si transparenta organizationala.

Managementul riscului. Etica, integritate si transparenta organizationala.

MANAGEMENTUL RISCULUI:

Relația între managementul riscului și controlul intern/managerial. Incertitudine, risc și oportunitate. Ce este riscul și ce atitudine trebuie să avem față de acesta? Relația între risc și obiective. Vocabular minimal privind managementul riscului. Microstructuri și posturi necesare pentru organizarea managementului riscului. Responsabilități în domeniul managementului riscului. Model practic de organizare a managementului riscului într-o entitate publică.

IMPLEMENTAREA STANDARDULUI 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI:

Documente privind implementarea mangementului riscului. Strategia privind riscul entității. Identificarea riscurilor semnificative ale entității. Catalog de riscuri pe domenii cu exemple de riscuri – pe toate domeniile de responsabilitate a unui oraș/ municipiu. Cum se verifică dacă un enunț reprezintă un risc. De ce este importantă stabilirea cauzelor care pot conduce la apariția riscului. Formularea riscurilor în consens cu buna practică în domeniu.
Stabilirea limitei acceptabile a riscului. De ce nu trebuie să ne fie frică de risc? De ce trebuie să lucrăm cu riscul? Evaluarea și prioritizarea riscurilor. Tehnici de evaluare a riscurilor. Cum trebuie aleasă scara de evaluare a riscurilor. Gestionarea riscurilor.
Model pentru elaborarea registrului de riscuri.
Planuri pentru implementarea măsurilor de gestionare a riscurilor.

RISCURI ȘI VULNERABILITĂȚI DE CORUPȚIE.

Ce este corupția și cum ne afectează în viața de zi cu zi? Cadrul legal privind prevenirea și combaterea corupției. Corupția în codul penal român (infracțiuni tipice de corupție). Strategia națională anticorupție 2012-2015 – o privire retrospectivă.
Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților de corupție. Metodologia de identificare a riscurilor și vulnerabilităților la corupție. Risc de coruptie vs. Vulnerabilitate la corupție.
Zone și domenii vulnerabile la corupție. Managementul riscurilor de corupție (identificare, descriere, evaluare, stabilire măsuri de gestionare).
Planul de integritate – instrument de prevenire și combatere a corupției. Abordarea bazată pe riscuri pentru întocmirea planului de integritate – instrument de răspuns la vulnerabilitățile specifice. Măsuri și modalități practice de implementare a planului de integritate.
Exemplu practic de plan de integritate al unei entități publice.

DEFINIREA ETICII, INTEGRITĂȚII ȘI TRANSPARENȚEI. CULTURA ETICĂ.

Introducere în terminologia specifică eticii (etica, morala, deontologie, etica în afaceri, etica profesională, responsabilitate socială corporativă etc.); exemple. Definiția integrității și relația dintre etică și integritate.
Definirea culturii etice și a principalelor componente ale acesteia. Tonul la varf (tone at the top) și importanța acestuia; exemple.
Guvernanța corporativă la entitățile publice. Codul de conduită (codul de etică); abordări privind întocmirea unui cod de conduită și exemple;
Gestionarea resurselor umane din punct de vedere al eticii și motivarea personalului. Gestionarea conflictelor de interese și incompatibilităților.
Sistemul de raportare a iregularităților. Ce înseamnă, practic, consilierea etică. Dilema etică și modalități de rezolvare; exemple practice de dileme etice. Care este rolul și ce atribuții are consilierul de etică?
Consilierea etică – un ,,monopol” al funcționarilor publici?
Exemplu de organizare a instituției consilierului de etică la o entitate publică.

CONFLICTE DE INTERESE ȘI INCOMPATIBILITĂȚI:

Definirea conflictului de interese. Conflictul de interese administrativ și conflictul de interese penal; studii de caz.
Definirea incompatibilităților; exemple. Diferențele dintre conflictul de interese și incompatibilitati.
Gestionarea conflictelor de interese și incompatibilităților; exemplu de implementare pentru o entitate publică.

DEZBATERI ȘI STUDII DE CAZ PERSONALIZATE:

Discuții libere pe subiectele propuse de participanți în legătura cu temele cursului. Analiza și soluționarea problemelor practice propuse de participanți. Dezbaterea studiilor de caz propuse de participanți.

Durata: 3 zile
Tip curs: open/in-house(minim 5 participanti)
Locatie: Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Brasov
Pret: 750 RON/participant