• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Auditor în Sistemul de Management al Calității pentru Laboratoare Medicale conform EN 15189:2013

Auditor în Sistemul de Management al Calității pentru Laboratoare Medicale conform EN 15189:2013

Cursul prezinta cerințele de management si tehnice ale standardului  ISO 15189:2013, precum si modalitatea de implementare in laboratoarele de analize medicale.

TEMATICA:

Prezentarea cerințelor standardului  ISO 15189:2013 respectiv ISO 19011:2018;

Auditul Sistemului de Management  ISO 15189:2013, studii de caz;

Implementarea Sistemului de Management  ISO 15189:2013, studii de caz;

Îmbunătățirea Comunicării in vederea Implementării Sistemului  ISO 15189:2013;

Asigurarea ca exista implicarea managementului in gestionarea riscurilor pe care le presupun procesele organizației;

Ghiduri practice de Implementare;

Gândirea bazata pe riscuri;

Exerciții , studii de caz aplicate:

  • formularea cererii, pregătirea pacienților, identificarea lor,
  • recoltarea, transportul, depozitarea,
  • procesarea si analizarea probelor, împreuna cu validarea,
  • interpretarea, raportarea,
  • consilierea,
  • considerațiile privind siguranța si etica activității din laboratoarele medicale.

Examen final

 Lector: Dr. DINCA Marilena, medic primar medicina de laborator cu o experiență de 20 ani in acreditarea laboratoarelor de analize medicale.