• E-mail:office@certinspect.ro

 • Telefon:+40 746 230 810

 • Str. Zambilelor 96
  Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Specialist in Managementul Riscului, ISO 31000:2018

Specialist in Managementul Riscului, ISO 31000:2018

Specialist in Managementul Riscului, ISO 31000:2018

Cuprinsul cursului:
Cursul este destinat creșterii nivelului de pregătire a personalului în ceea ce privește “Managementul  riscurilor organizaționale în contextul SR EN ISO 31000:2018“

Este un curs intensiv al cărui concept a fost construit în jurul principiilor de management organizațional performant, ținând cont de faptul că astăzi cei mai mulți specialiști consideră că spectrul situațiilor de risc este atât de vast încât este foarte dificil să analizezi fiecare speță și să realizezi o încadrare riguroasă într-o categorie bine definită. Tocmai pentru acest mediu dificil cursul nostru vine cu soluții practice și analize pertinente pentru valorificarea la cel mai înalt nivel a prevederilor noilor standarde pentru sisteme de management aplicate la mediul procesual și operațional extrem de solicitant cu care se confruntă organizațiile de astăzi. Se va opera în cadrul cursului cu elemente de management strategic al riscurilor dar si cu noțiuni de risc operațional proprii gestionării eficace și eficiente a proceselor prin KPI.

Scopul principal este stimularea abilității de a planifica, implementa si gestiona un sistem eficient  de management al riscurilor in organizație.

Tematica cursului:

 • Bazele managementului riscurilor; definiții; clasificări; standarde
 • Prezentarea cerințelor standardului SR EN ISO 31000:2018
 • Categorii de riscuri si identificarea lor
 • Metode de evaluare a riscurilor ( identificare, analiza, estimare)
 • Stimularea abilității de a planifica, implementa si gestiona un sistem eficient de management al riscurilor in organizație
 • Implementarea procesului de management al riscurilor
 • Registrul de riscuri. Tratarea riscurilor. Măsurarea si monitorizarea riscurilor.
 • Exerciții (ex: analiza de riscuri, registrul riscurilor, alte exerciții).

Durata: 2 zile
Tip curs: open/in-house (minim 5 participanți)
Locație: București