• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Auditori pentru sistemul de management al securității informației conform ISO/IEC 27001

Auditori pentru sistemul de management al securității informației conform ISO/IEC 27001

Cuprinsul Cursului:

Tematica cursului (auditori interni):

- Prezentarea cerințelor standardelor internationale SR ISO/CEI 27001, SR ISO/CEI 27002, SR ISO/CEI 27005 si SR EN ISO 19011:2018;
- Care sunt conceptele de securitate a informatiei;
- Măsuri concrete de protejare a unei organizații împotriva furtului de informații/bunuri, divulgării neautorizate a informațiilor confidențiale, pierderii datelor, etc.
- Crearea unui cadru de continuitate a afacerii în caz de dezastru și de tratare a incidentelor de securitate;
- Managementul riscurilor de securitate a informației, evaluarea vulnerabilităților și a amenințărilor specifice. Studii de caz;
- Prezentarea legislației românești aplicabile în domeniu, surse de informare;
- Prezentarea procesului de auditare și certificare a unui sistem de management al securității informației. Studii de caz;
- Tehnici de audit, comunicarea și conducerea unei echipe de audit, întocmirea rapoartelor de audit. Studii de caz.
- Managementul riscurilor de securitate a informației, evaluarea vulnerabilităților și a amenințărilor specifice. Studii de caz;
- Măsuri concrete de protejare a unei organizații împotriva furtului de informații/bunuri, divulgării neautorizate a informațiilor confidențiale, pierderii datelor, etc.
- Crearea unui cadru de continuitate a afacerii în caz de dezastru și de tratare a incidentelor de securitate;
- Cum se desfășoara un audit, efectuarea auditului, raportarea rezultatelor, a unui sistem de management al securității informației. Studii de caz;
- Tipuri de audit, tehnici de audit, comunicarea și conducerea unei echipe de audit, întocmirea rapoartelor de audit. Sudii de caz
- Monitorizarea performanțelor SMSI și îmbunătățirea continuă;
- Scenarii de audit, exerciții

Durata: 3 zile auditor intern sau 4 zile auditor extern
Tip curs: open/in-house(minim 5 participanti)
Preț: 1250 RON + TVA (auditori interni curs de 3 zile)
Preț: 1500 RON + TVA (auditori externi curs de 4 zile)

Lector: ing Razvan IONESCU - Lead auditor certificat de IRCA pentru schema ISO/IEC 27001 (detalii la https://bit.ly/2OA6t5I)