• E-mail:office@certinspect.ro

 • Telefon:+40 746 230 810

 • Str. Zambilelor 96
  Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Auditori pentru sistemul de management al securității informației conform ISO/IEC 27001

Auditori pentru sistemul de management al securității informației conform ISO/IEC 27001

Cuprinsul Cursului:

Tematica cursului (auditori interni):

 • Prezentarea cerintelor standardelor internationale SR ISO/CEI 27001, SR ISO/CEI 27002, SR ISO/CEI 27005 si SR EN ISO 19011:2018;
 • Care sunt conceptele de securitate a informatiei;
 • Masuri concrete de protejare a unei organizatii impotriva furtului de informatii/bunuri, divulgarii neautorizate a informatiilor confidentiale, pierderii datelor, etc.
 • Crearea unui cadru de continuitate a afacerii in caz de dezastru si de tratare a incidentelor de securitate;
 • Managementul riscurilor de securitate a informatiei, evaluarea vulnerabilitatilor si a amenintarilor specifice. Studii de caz;
 • Prezentarea legislatiei romanesti aplicabile in domeniu, surse de informare;
 • Prezentarea procesului de auditare si certificare a unui sistem de management al securitatii informatiei. Studii de caz;
 • Tehnici de audit, comunicarea si conducerea unei echipe de audit, intocmirea rapoartelor de audit. Studii de caz.
 • Managementul riscurilor de securitate a informatiei, evaluarea vulnerabilitatilor si a amenintarilor specifice. Studii de caz;
 • Masuri concrete de protejare a unei organizatii impotriva furtului de informatii/bunuri, divulgarii neautorizate a informatiilor confidentiale, pierderii datelor, etc.
 • Crearea unui cadru de continuitate a afacerii in caz de dezastru si de tratare a incidentelor de securitate;
 • Cum se desfasoara un audit, efectuarea auditului, raportarea rezultatelor, a unui sistem de management al securitatii informatiei. Studii de caz;
 • Tipuri de audit, tehnici de audit, comunicarea si conducerea unei echipe de audit, intocmirea rapoartelor de audit. Sudii de caz
 • Monitorizarea performantelor SMSI si imbunatatirea continua;
 • Scenarii de audit , exercitii

Durata: 3 zile auditor intern sau 5 zile auditor extern
Tip curs: open/in-house(minim 5 participanti)
Locatie: Bucuresti

*Pentru perioada exacta a cursului, consultati Programul Cursurilor

Lector: ing Razvan IONESCU - Lead auditor certificat de IRCA pentru schema ISO/IEC 27001 (detalii la https://bit.ly/2OA6t5I)