• E-mail:office@certinspect.ro

  • Telefon:+40 722 105 099

  • Str. Zambilelor 96
    Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Auditor pentru sistemul de management domeniul calitatii ISO 9001:2015 - acreditat ANC cod COR 214130

Auditor pentru sistemul de management domeniul calitatii ISO 9001:2015 - acreditat ANC cod COR 214130

Cursul furnizeza informatii necesare auditarii sistemelor de management, inclusiv principiile de auditare, programul de audit si efectuarea auditului  conform standardului ISO 9001:2015, ISO 19011:2018, pentru cei care doresc sa presteze activitatea de auditor intern si extern sau pentru mentinerea in cadrul societatii a sistemului de management al calitatii.

Acest curs este autorizat de Autoritatea Naționala pentru Calificări (ANC), la final se eliberează un certificat de absolvire si supliment descriptiv cu competente,  recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice, precum si  Ministerul Educației, Cercetării.

 Tematica cursului;

üPrezentarea cerințelor standardului ISO 9001:2015 respectiv ISO 19011:2018, analiza cerințelor       individuale.

üPrincipiile managementului calității.

üGândirea bazata pe riscuri (procesul de management al riscului cu exercițiul de analiza de risc, aplicat pe organizație).

üAuditul, principii de auditare, coordonarea programului de audit.

üAbordarea procesuala si evaluarea eficacității proceselor.

üPregătirea, realizarea si  documentarea auditului.

üTehnici de audit si prelucrarea informațiilor.

üDescrierea conceptelor ce țin de implementarea si auditarea unui sistem de management într-o  organizație.

üSimularea unui audit  (plan de audit intern, program de audit, raport de audit, rapoarte de neconformități inclusiv rezolvarea acestora prin planul de acțiuni corective)

üExerciții , studii de caz aplicate, zilnice.

üExamen final

Durata: 180 de ore, (parte teoretica si parte practica )                      

Pret:  1500 RON/participant/curs ( inclusiv certificatul de absolvire)

La preturile de mai sus nu se aplica TVA

Program: 09:30-17:00 zilnic, cu pauza de pranz

Lectorii: sunt Lead auditori in sistemul de management al calitatii, Auditori IRCA

Locatia: Bucuresti

Cursul se poate face in house prin formarea unei grupe de min.10 persoane  sau OPEN la sediul  nostru si in alte localitatii din tara.