• E-mail:office@certinspect.ro

 • Telefon:+40 722 105 099

 • Str. Zambilelor 96
  Etaj 1, Sector 2, Bucuresti

Prezentarea cerințelor Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.)

Prezentarea cerințelor Regulamentului U.E. nr. 679/2016 (G.D.P.R.)

Cuprinsul Cursului:

 • Principiile GDPR și terminologie;
 • Categoriile de date cu caracter personal;
 • Drepturile persoanelor vizate;
 • Obtinerea consimțământului și formele sale;
 • Drepturile și obligațiile operatorilor de date  si ale persoanelor împuternicite;
 • Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal – roluri și responsabilități.
 • Evaluarea riscurilor privind protecția datelor; 
 • Securizarea datelor cu caracter personal: masuri tehnice si organizatorice;
 • Evaluarea impactului asupra protecției datelor;
 • Transferul datelor personale către state și organizații internaționale;
 • Managementul incidentelor;
 • Răspundere juridica si sancțiuni;

Durata: 1 zi

Tip curs: open/in-house(minim 5 participanti) 

Locatie: Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Brasov

*Pentru perioada exacta a cursului, consultati Programul Cursurilor